RYTMEN

Varje dag och vecka har sin givna rytm. Genom lek, hantverk, trädgårdsarbete, bakning, utlfykter, sånger, sagor, dockspel och fester förmedlar vi årstidsrytmen och lärandet. 

Verksamheten och det pedagogiska arbetet följer årstidens växlingar i ett årshjul. Det innebär exempelvis att första delen av höstterminen präglas av skördetiden. De sånger, sagor och rörelselekar som lever i verksamheten denna period har oftast anknytning till skördetiden eller hösten. 

Det är också mycket aktivitet i köket, det syltas och det saftas och doftar gott i huset.Genom att barnen får vara delaktiga i förskolans händelser vill vi att barnen ska tillägnas goda traditioner, känna tillhörighet och frihet och utveckla sin vilja, sina känslor och sina tankar.