VERKSAMHETEN

Vi är en Waldorfförskola som bedrivs i stiftelseform vilken företräds av en styrelse. Dess ändamål är att bedriva förskoleverksamhet efter de pedagogiska riktlinjer som ligger till grund för waldorfpedagogiken. Styrelsen är verksamhetens huvudman och utser själv sina medlemmar, vilka består av pedagoger samt föräldrar eller utomstående. Styrelsen ska vara lyhörd inför föräldrars åsikter i den mån då det inte är till nackdel för den pedagogiska riktlinjen.
På barnträdgården finns det fyra avdelningar: Violen, Ringblomman, Gullvivan samt Blåklockan. Det finns två storbarnsgrupper/syskongrupper för barn mellan 3-5 år samt två småbarnsgrupper för barn mellan 1-3 år. Verksamheten profilerar sig med små barngrupper och lägger stor vikt kring rytm, goda vanor, anknytning, lek, rörelse, sagor och berättande samt lärande, genom det dagliga livet, i förenlighet med skolverkets läroplan. Vi eftersträvar en lekvänlig men också vacker trädgård där det finns utrymme för både rörelse och lek men också njutning, i form av att kanske titta på fiskarna i dammen eller mata våra hönor. Verksamheten serverar endast vegetarisk mat som är Kravodlad eller närodlad så långt det är möjligt. Vi värnar om en god värdegrund där alla respekteras för den man är.