WALDORFPEDAGOGIK

Rudolf Steiners pedagogiska riktlinjer ligger till grund för waldorfpedagogiken. Vi följer Waldorfskolans läroplan "En väg till frihet" och dess årshjulsplanering samtidigt som vi arbetar parallellt med Skolverkets läroplan Lpfö 18.