TRÄDGÅRDEN

Vi är mycket ute i vår trädgård och gör regelbundet utflykter i skog och natur i närområdet. Utomhus kan barnen klättra, springa, hoppa och utmanas motoriskt på ett naturligt sätt. Eftersom barnen vistas i naturen mycket under hela året får de upptäcka och uppleva årstidernas skiftningar.

UTEVISTELSE


Vi är mycket ute i vår trädgård och gör regelbundet utflykter i skog och natur i närområdet. Utomhus kan barnen klättra, springa, hoppa och utmanas motoriskt på ett naturligt sätt. Eftersom barnen vistas i naturen mycket under hela året får de upptäcka och uppleva årstidernas skiftningar.